Jak do nas trafić


Ul. Krakowskie Przedmieście 24

Mały Dziedziniec

tel. 22 55 20 372

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 PRZYJDŹ DO NAS

 

Sekretariat Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Warszawskiego

jest czynny codziennie w godz. 9.30 – 15.00.

Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego 22 55 20 372

lub email: solidarnosc@adm.uw.edu.pl

  Kondolencje

         

                                 

Stanowisko w sprawie rónego traktowania

 

          solid

INFORMACJA – PODWYŻKI 2020r.

W związku z sytuacją wywołaną pandemią i niepewnością wokół zmian w budżecie państwa przez dłuższy czas nie było wiadomo

czy obiecana podwyżka wynagrodzeń w bieżącym roku dojdzie do skutku.

Z informacji jakie do nas dotarły wszystko wskazuje na to, że jednak podwyżka będzie.

Ma to być 6% wzrostu płac od 1 października 2020r.

Szczegółowsze informacje będziemy przekazywać sukcesywnie wraz z ich napływem.

 

covid1

 

Covid3

 

 

wybory04

Wybory02

wybory03

 

 Porozumienie wynagradzanie

stanowiskoKSN

Solidaryzujemy się ze zwolnionymi bezprawnie związkowcami Castoramy

 Na wniosek światowej federacji związków zawodowych Uni Global Union, portal internetowy LabourStart rozpoczął kampanię społeczną: Przywrócić do pracy działaczy związkowych zwolnionych przez Castoramę Polska.

Apelujemy do wszystkich członków NSZZ "Solidarność" o wsparcie naszych Kolegów z Castoramy Polska, którzy zostali bezprawnie zwolnieni przez pracodawcę i wzięcie udziału w kampanii Labour Start oraz o jej jak najszersze rozpropagowanie.

W celu wzięcia w niej udziału, możliwe jest korzystanie z odnośnika w wersji polskiej:

https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=4254

oraz z odnośnika w wersji angielskiej:

https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=4253 

5 listopada w Castorama Polska 10 członków władz międzyzakładowej „Solidarności” zostało zwolnionych dyscyplinarnie pod zarzutem rzekomego działania na szkodę firmy w mediach społecznościowych. Byli to między innymi działacze ˝Solidarności˝ z Kalisza, Słupska, Zgorzelca, Lublina, Ostrowca Świętokrzyskiego, Łodzi. Bezpośrednim powodem zwolnienia były wpisy na portalach społecznościowych informujące o łamaniu przepisów BHP i warunków pracy.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" uznało zwolnienie będących pod szczególną ochroną członków komisji za rażące złamanie prawa, a działanie Castoramy za szykanowanie pracowników za prowadzenie działalności związkowej. Zażądało natychmiastowego i bezwarunkowego przywrócenia bezprawnie zwolnionych do pracy na dotychczasowych stanowiskach i na dotychczasowych warunkach oraz wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych w stosunku do osób, które dopuściłóy się zwolnieni związkowców, ponieważ "Naruszają one w sposób bezpośredni zarówno polskie prawo (w tym Konstytucję), jak i prawo międzynarodowe".

 castorama1

Podwyżki 2019

23 maja 2019r odbyło się czwarte spotkanie dotyczące negocjacji w sprawie podwyżek 2019r. Poniżej treść porozumienia  podpisanego przez władze uczelni i związki zawodowe.

Porozumienie 01

Porozumienie 02

Porozumienie 03

Stanowiskostatut03

Stanowiskostatut03

Stanowiskostatut03

STANOWISKOADIUNKCI

 ulotkaprotest

Duda

Petycja02

 

 W tym linku do pobrania plik do zbierania podpisów pod petycją w sprawie zachowania przez UW ośrodka wypoczynkowego w Kirach

 StanowiskoKiry

 

 Stanowisko ZRM z 06.06.2018r. Strona 1

Stanowisko ZRM z 06.06.2018r. Strona 2

 

 Stanowisko ustawa

 

Serdecznie zapraszamy na warsztaty:

„Rodzice na Uniwersytecie”!

Projekt jest adresowany do całej społeczności akademickiej UW. Dedykowany jest kwestiom łączenia roli rodzica z perspektywą studencką, doktorancką i pracowniczą na UW.

Finansowany jest w ramach Budżetu Partycypacyjnego UW jako oddolny projekt warsztatowo-naukowy, współtworzony przez wszystkich jego uczestników, stanowiący przestrzeń do dyskusji o zmianie UW w miejsce bardziej przyjazne rodzicom i dzieciom. Poprzez zebranie historii przedstawiających łączenie ról rodzica ze studiowaniem i/lub pracą na uczelni chcemy przybliżyć władzom naszej uczelni perspektywę, z jakiej na nasz uniwersytet patrzą „rodzice na UW”. Chcemy także pomóc rodzicom w rozwiązaniu ich kłopotów: natury prawnej czy psychologicznej.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę http://rodzice.partycypacyjny.uw.edu.pl/

Zapisy na warsztaty w terminach 14 maja, 21 maja, 5 czerwca, 14 czerwca: http://rodzice.partycypacyjny.uw.edu.pl/zapisz-sie-na-warsztaty/

Projekt został objęty patronatem Prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Anny Gizy-Poleszczuk. 

Zapraszamy serdecznie!

 


 

Komunikat Wyborczy


 

Uwagi do ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym wg stanu na dzień 26 marca 2018

Opinia stworzona dla potrzeb Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Wiesława Kozek, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Monika Maria Kostera, Uniwersytet Jagieloński

Dr Barbara Godlewska-Bujok, Uniwersytet Warszawski

 

Projekt ustawy: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/pobierz-projekt

 

 


 

plakat 8marca68 -solidaryca

 

UKZ-27-02-2018 w 50 rocznice Marca 68

 

Zaproszenie prezydent 

 

KZSolidarnosc

 

Stanowisko w sprawie projektu ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym

 

StanowiskoUstawa

 

     

Rocznica Marca 68

 

8marca-879x300

Składanie kwiatów pod tablicą "Ulotki"

 http://www.uw.edu.pl/wspomnienie-marca-68/

 

SAP-notatka ze spotkania

We wtorek 13 grudnia 2016 roku przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Warszawskiego” Ryszard Zieliński, Anna Ratajska, Julian Srebrny i przewodnicząca Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” Kwestury Agnieszka Krynicka spotkali się z Prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Andrzejem Tarleckim. Tematem spotkania były problemy pojawiające się w newralgicznym momencie wprowadzania nowego systemu informatycznego SAP.

  1. Braki w systemie szkolenia pracowników UW. - Dowiedzieliśmy się, że zaplanowano formę bieżącego wsparcia pracowników (szczególnie Kwestury) przy obsłudze SAP-u. Mają ją stanowić dobrze przeszkoleni i dyspozycyjni asystenci. Zaproponowaliśmy Panu Rektorowi, by  zwolnić ich w tym czasie z innych obowiązków pracowniczych. To pozwoli zintensyfikować proces wdrażania systemu. Szkolenia pracowników powinny być kontynuowane po 1 stycznia 2017 roku.
  2. Nadgodziny i wstrzymanie urlopów pracowników w grudniu.
    1. W Kwesturze UW wstrzymano w grudniu 2016 r. wszystkie zaplanowane poprzednio urlopy pracowników.
    2. Zgłosiliśmy pojawiający się w tym kontekście problem pracy często dłuższej niż 8 godz. dziennie przy jednoczesnym przestrzeganiu reżimu obecności w godz. 8 – 16. Uważamy, że konieczne jest wprowadzenie systemu rejestracji nadgodzin i uzgodnienie z pracownikami metod rekompensat.

Rektor Terlecki obiecał wyjaśnienie przedstawionych problemów i w niedługim czasie poinformuje nas o podjętych krokach.


 

 


 

   

   

 

   

   

Informacja

W związku z uchwałą Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17.11.2015 r. w sprawie tegorocznej akcji świątecznej dla dzieci prosimy rodziców (członków związku) o zgłaszanie do Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność UW dzieci w wieku do końca liceum - (18 lat) - od dnia 25.11. do 11.12.2015 r. do południa.  (bon/100 zł na dziecko)

Telefon: 22 55 20 372

UWAGA!  Brak zgłoszenia dziecka w powyższym terminie spowoduje iż dziecko nie będzie objęte akcją.

Przy zgłaszaniu dzieci prosimy o podanie daty urodzenia.

(prosimy przekazać informację wszystkim zainteresowanym osobom.)

 

podpisy 

Podwyżki 2015

11 czerwca między władzami uczelni a związkami zawodowymi zostało podpisane porozumienie dotyczące zasad wzrostu płac na Uniwersytecie Warszawskim w 2015 roku.

 

  

Stanowisko Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność UW

w sprawie aktualnej sytuacji na uczelni

KZ NSZZ z uwagą śledzi proces wprowadzania nowych uregulowań prawnych, tj regulaminu Studiów i Statutu UW oraz toczącej się wokół tych dokumentów dyskusji. W odniesieniu do kwestii Regulaminu Studiów, Komisja w pełni respektuje autonomiczność organizacji samorządu studenckiego i podejmowanych przez niego w imieniu społeczności studenckiej decyzji, obserwuje jednak również toczącą się równolegle dyskusję, przechodzącą w różne formy protestu tych studentów, którzy czują, iż ich opinia jest pomijana w tak istotnych ustaleniach. Komisja wyraża nadzieję, że środowisko studenckie znajdzie sposób uzgodnienia wspólnego stanowiska we wszystkich istotnych dla niego sprawach a Władze uczelni zechcą uwzględnić je w swych decyzjach.

Na kanwie dyskusji wokół nowego Regulaminu Studiów pojawił się wątek bezpośrednio interesujący Komisję, jakim jest kwestia obserwowanych od pewnego czasu tendencji do komercjalizacji studiów, tj obciążania częścią kosztów studiujących. Komisja jest przekonana, iż zjawisko, choć nie przybiera jeszcze   znaczniejszych rozmiarów, jest prostą konsekwencją wielce niewystarczającego finansowania nauki i szkolnictwa wyższego przez budżet państwa. Mówił o tym w sposób niezwykle przekonujący i doskonale udokumentowany Pan Prezes Polskiej Akademii Nauk, w swym wystąpieniu na posiedzeniu Senatu UW w dniu 22 maja br.  Z kolei jeden z doradców obecnego Prezydenta RP w niedawnej publicznej wypowiedzi, przyznał, iż jedynym momentem, w którym głos społeczeństwa wysłuchiwany jest przez polityków, jest okres przedwyborczy.

Podzielając w pełni ten pogląd KZ NSZZ zwraca się do Władz Rektorskich, oraz pracowników i studentów UW i wszystkich organizacji ich zrzeszających, o pilne rozpoczęcie konsultacji celem wypracowania wspólnego zestawu postulatów środowiska akademickiego odnośnie do koniecznych do wprowadzenia zmian i reform.

Powinny one, naszym zdaniem, objąć następujące ramowe zagadnienia:

  1. zwiększenie finansowania nauki i       szkolnictwa wyższego przynajmniej do poziomu takich krajów regionu      jak Czechy
  2. Przywrócenie uprawnień decyzyjnych kolegialnym ciałom uczelni      wyższych, takim jak Senat i rady Wydziałów
  3. Potwierdzenie autonomiczności uczelni i zahamowanie procesu      wprowadzania różnych form kontroli ze strony władz rządowych, co skutkuje      przerostem działań biurokratycznych, krępujących tak proces dydaktyczny      jak i badania naukowe.
  4. Bezpłatności studiów wyższych.

Takie wspólne, uszczegółowione stanowisko powinno jak najszybciej zostać przedstawione publicznie, aby startujące w wyborach parlamentarnych ugrupowania polityczne zdążyły się do naszych postulatów ustosunkować i wyrazić (czy też nie) poparcie dla ich wprowadzenia. To zaś powinno być kluczowym czynnikiem dla poparcia takiego czy innego ugrupowania w nadchodzących wyborach. Komisja uważa, że niezależnie od naturalnych różnic w poglądach politycznych występujących w środowisku akademickim, powinno ono przede wszystkim występować jako grupa interesu (w pozytywnym tego słowa znaczeniu), i domagać uwzględnienia swych postulatów przez każde ugrupowanie sprawujące w danym momencie władzę w Państwie.

                       

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność" Uniwersytetu Warszawskiego  

        

 

Co z podwyżkami płac w 2015 roku w uczelniach publicznych?

218

W Budżecie RP 2015 jest przewidziana rezerwa celowa na wzrost płac w Szkolnictwie Wyższym. Suma ta jest ok. 9% wyższa od przewidzianej w zeszłym roku w analogicznej rezerwie celowej. Wynika z tego, że podwyżki w Uczelniach w 2015 roku na pewno będą i to nieco wyższe od zeszłorocznych.

14 kwietnia 2015 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozesłało do wszystkich uczelni informacje o podstawowej dotacji dydaktycznej na rok 2015.

Pieniądze te zostały podzielone, jak dotychczas, wg. odpowiedniego algorytmu. Wobec tego dla Uczelni, która wypadła w algorytmie podobnie jak w 2014 roku, ta dotacja zawiera także skutki przechodzące zeszłorocznej podwyżki płac, co oznacza, że część podwyżki przyznana tylko na czas określony powinna być na stale włączona do naszego wynagrodzenia.

MNiSW rozpoczęło teraz procedurę uruchomienia rezerwy celowej na wzrost płac w Szkolnictwie Wyższym.  

Rozdzielenie rezerwy celowej na wzrost płac od dotacji podstawowej jest dla pracowników korzystne. Utrudnia to przeznaczanie przez władze poszczególnych Uczelni rezerwy celowej na wzrost płac na cele pozapłacowe.

Sadzimy, że na początku czerwca 2015 pieniądze na podwyżki znajdą się w Uczelniach.

Można już teraz podjąć kroki, aby uzyskać odpowiednie informacje niezbędne do sprawiedliwego podziału podwyżki płac.

W zależności od tempa porozumień wewnątrz Uczelni, pracownicy mogą otrzymać podwyżki w lipcu, sierpniu lub wrześniu.8 marca 2015

                              8marca                 

Uroczystości związane z obchodami rocznicy Wydarzeń Marcowych na UW
      

Sprawozdanie z prac KZ w kadencji 2010-2014

Versatile Layout

W okresie sprawozdawczym główne obszary działalności Komisji obejmowały następującą problematykę"

Czytaj dalej...

Spotkanie z Rektorem Tomaszewskim

Rektor Tomaszewski

We  wtorek 29 kwietnia 2014 o godzinie 16.00 odbyło się w siedzibie Komisji Zakladowej spotkanie z Rektorem Tomaszewskim. Uczestniczyli w nim przedstawiciele kół wydziałowych.

Czytaj dalej...

Ogłoszenie rekrutacji do nagrody imienia Jakuba Karpińskiego.

KZ NSZZ "Solidarność" UW ustanowiła nagrodę za obronione na naszej uczelni rozprawy doktorskie i prace magisterskie poświęcone mechanizmom władzy w okresie rządów komunistycznych oraz dążeniom i ruchom wolnościowym.

Cztaj dalej...

Stanowisko KZ NSZZ „Solidarność” z dnia 1 lipca 2014

Wyniki wyborów - kadencja 2018-2022

Jerzy3

Jerzy Wocial

społecznik i filozof

Maciej3

Maciej Geller

fizyk metafizyczny 

Na całym świecie od ponad stu lat.

Przyjdźpracownicy zrzeszają się w związkach zawodowych by mieć wpływ na warunki pracy, płacę, by nie być skazanym na samowolę pracodawców.

Czytaj dalej...

Nie czekaj! Chodź z nami!

Docs / Support

Już teraz zgłoś się

do Komisji Zakładowej lub swojej Komisji Wydziałowej

Czytaj dalej...

Prawo daje Związkowi

razemszerokie możliwości działania oraz zmusza pracodawcę do respektowania opinii Związku i liczenia się z pracownikami. Czytaj dalej...

Joomla templates by Joomlashine