Jak do nas trafić


Ul. Krakowskie Przedmieście 24

Mały Dziedziniec

tel. 22 55 20 372

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 PRZYJDŹ DO NAS

 Godziny 9.30 - 15

Dokumenty i materiały dla Komisji

Brak materiałów

Porządek dzienny zebrania

 1. Tematem zebrania jest omówienie i dyskusja dotycząca planowanego spotkania członków Komisji Zakładowej z kandydatem na prorektora Prof. dr hab. Andrzejem Tarleckim, który w nowym zespole rektorskim będzie odpowiadać za sprawy kadrowe i politykę finansową. Wybory prorektorów odbędą się 18 maja 2016 roku.

Dokumenty i materiały dla Komisji

 • Opinia do nowelizacji Ustawy o Związkach zawodowych

Porządek dzienny zebrania

 1. Tematem zebrania jest opinia Komisji Zakładowej odnośnie zmian w Ustawie o związkach zawodowych, Zarząd Regionu Mazowsze oczekuje na uwagi w tej sprawie do 12 kwietnia.

Proponowana jest zmiana zapisu art. 27.3 - zapis w brzmieniu „w państwowej jednostce sfery budżetowej” na brzmienie „w jednostce w której wynagrodzenia pochodzą z pieniędzy budżetowych/publicznych”.

Zredagowany tekst z poprawkami będzie dosłany do Regionu 13 kwietnia.

Dokumenty i materiały dla Komisji

 • Brak

Porządek dzienny zebrania

 1. Rozważanie możliwości przyłączenia się Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UW do współorganizowania debaty z Rektorem Pałysem dnia 14 kwietnia, wspólnie z Komitetem Kryzysowym Humanistyki Polskiej (KKHP), Obywatele Nauki. Tematem debaty będą m.in. sprawy studenckie, socjalno-pracownicze, nauki i innowacji, oraz ustrój uczelniany i demokracja na UW.
 2. Następnym omawianym tematem jest sprawa skłócenia Olgi Moniki Skonecka, kierownika domu studenckiego Dom Studencki nr 2 ul. Żwirki i Wigury 95/97 z pracownikami domu; pracownicy oskarżają kierownika o mobbing. Ostatecznie pani Olga Skonecka otrzymała wypowiedzenie z pracy na zajmowanym stanowisku a w konsekwencji wymówienie z pracy na UW. Obecnie jedna z pracownic zatrudniona na czas określony została oskarżona przez kierownika o pomówienie. Pani Olga Skonecka założyła sprawę w sądzie z powództwa cywilnego i wynajęła adwokata. Pozwana zwróciła się do Komisji Zakładowej o pomoc i wsparcie w tej sprawie a także o pomoc finansową z tytułu kosztów na wynajęcie adwokata.

Dokumenty i materiały dla Komisji

 • Zagadnienia do dyskusji na Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Polityki Kadrowej 16.03.2016 r.

Porządek dzienny zebrania

 1. W związku z jutrzejszym Posiedzeniem Senackiej Komisji ds. Polityki Kadrowej tematem dyskusji była sprawa zatrudnienia na stanowisku adiunkta – dotychczas, zgodnie ze statutem UW był to okres 8 lat; zatrudnienie asystenta – na okres 6 lat.

Nowelizacja Kodeksu Pracy w/s zatrudnienia na stanowisku adiunkta i asystenta (33-miesięczny maksymalny okres zatrudnienia na czas określony) pozostaje w sprzeczności z postanowieniami statutu UW.

 1. Wniosek skarbnika NSZZ „Solidarność” Róży Sułek odnośnie dalszego dofinansowania na rzecz prowadzonych badań nad powstaniem publikacji na temat początków Solidarności na UW. Zebrani jednogłośnie poparli wniosek o dofinansowanie w wysokości 3 tyś. zł.

Dokumenty i materiały dla Komisji

 • Fragment propozycji zmiany zapisów w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – KRUP( Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich).

Porządek dzienny zebrania

 1. Omówiona została sprawa, z którą zwróciły się koleżanki z Komisji Wydziałowej BUW; chodzi o plany dyrekcji BUW wydłużenia godzin otwarcia Biblioteki do godz. 24; pytanie czy jest to zgodnie z kodeksem pracy.
 1. Omówienie propozycji (Konf. Rektorów) zmiany zapisów w Ustawie P.Sz.W. dotyczącej odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyższej uczelni obecnie w wysokości około 6,5% planowanego funduszu wynagrodzeń. W innych zakładach pracy zgodnie z ust. O ZFŚS liczba zatrudnionych/etatów razy 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (co wynosi około 3% czyli dwa razy mniej niż obecny odpis ZFŚS wyższych uczelni).
 2. Dyskusja na temat historii Solidarności i „Wałęsowskiej Solidarności „ w kontekście dokumentów znalezionych w domu zmarłego gen. Czesława Kiszczaka - ujawnionych przez IPN. Dokumenty zostały udostępnione dziennikarzom w postaci kopii elektronicznych w czytelni Instytutu w Warszawie. Były tam także dwie teczki agenta „Bolka” z lat 1970-1976.

Dokumenty i materiały dla Komisji

 • Projekt „Stanowiska Komisji Zakładowej Solidarność UW…”

Porządek dzienny zebrania

 1. Omówiona została sprawa poparcia Komisji Zakładowej dla „Stanowiska KZ Solidarność UW „ w związku z petycją Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej oraz ich inicjatywą zorganizowania otwartej debaty wyborczej kandydatów na Rektora UW. Wszyscy obecni na zebraniu członkowie jednogłośnie przyjęli Projekt Stanowiska KZ w związku z Petycją KKHP.
 2. Omówienie ostatecznej wersji Zarys programu „Unwersitas magistrorum et scholarium” czyli: Uniwersytet to wspólnota…. w związku ze zbliżającymi się wyborami do władz uczelni na UW. Komisja Zakładowa przyjęła „Tekst…” i został on odczytamy w całości w ostatecznym brzmieniu.

Dokumenty i materiały dla Komisji

 • Petycja w sprawie wyborów rektorów autorstwa KKHP
 • Pismo Rektora Marcina Pałysa w sprawie informacji na temat przeprowadzonych podwyżek wynagrodzeń

Porządek dzienny zebrania

 1. Członek Komisji Zakładowej Janusz Wysocki otrzymał II Nagrodę w konkursie fotograficznym „Solidarność w obiektywie”, z okazji 35-lecia NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze, której wręczenie odbyło się w Sali Konferencyjnej Regionu.
 2. W zebraniu wzięli udział gościnnie przedstawiciele Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej : Aleksander Temkin i Monika Helak oraz Marek Kisilowski z KSN NSZZ „Solidarność”.

Przedstawiciele Komitetu podsumowali zeszłoroczną wspólną akcję w sprawie zlikwidowania outsorsingu na UW i innych uczelniach, którą poparła KZ „Solidarność”; podziękowania za poparcie akcji, która zakończyła się sukcesem.

Przedstawienie głównych założeń Petycji. List ma na celu zmianę stanu rzeczy, w którym wybory rektorskie są śledzone jedynie przez garstkę zainteresowanych. Chodzi o to, by wszyscy, niezależnie od tego, czy są studentami, czy dziekanami wydziałów, mieli możliwość wpływu na to, co kandydat na rektora będzie uczelni oferował; chodzi o debaty by wszyscy chętni mogli zadać pytania i wystosować żądania wobec kandydatów; by wybory rektorskie były demokratyczne nie tylko w sensie proceduralnym, ale by stały się sprawą całej społeczności akademickiej. Zbierane są podpisy pod Petycją na uczelniach i w organizacjach.

Pismo jest dedykowane do Senatu, który miałby podjąć uchwałę w tej sprawie.

Ryszard Zieliński proponuje przygotowanie podobnego, wspólnego tekstu podpisanego przez sygnatariuszy popierających Petycję i wysłanie do Ministra Szkolnictwa Wyższego

Janusz Wysocki popiera petycję i stawia pytanie o inne działania przewidziane przez KKHP poza napisaniem Petycji

Aleksander Temkin – KKHP będzie wnikliwie analizował jaki będzie odzew Senatu i w przypadku braku działań uruchomi działania oddolne : powiadomienie i nagłośnienie za pomocą mediów, rozsyłanie maili, kontakt z organizacjami uniwersyteckimi, zrzeszeniem studentów…itp.

Tomasz Ochinowski jest zdania, że Komisja powinna poprzeć te postulaty i wyraża poparcie dla szerokiego zdemokratyzowania wyborów; przypomnienie, że w poprzednich wyborach odbywały się także debaty z kandydatami.

Jacek Jezierski zadaje pytanie o „demokratyzację wyborów” i prosi o wypunktowanie podstawowych zagadnień petycji, bo jej przesłanie jest mało czytelne.

Aleksander Temkin : głównie chodzi o otwarte debaty z kandydatami, programy wyborcze kandydatów na rektorów, prorektorów i kanclerzy.

Ryszard Zieliński - zadaje pytanie jak wygląda kalendarz wyborczy na uczelni

Jaki wyznaczają termin na zbieranie podpisów pod petycją?

Aleksander Temkin - wybory indykacyjne mają odbyć się w marcu

Termin zbierania podpisów- góra do 22 lutego

Ostatnim etapem tych działań byłoby coś w rodzaju programu „Mam prawo wiedzieć” i odpowiedź na standardowy zestaw pytań do kandydatów na Rektorów

50% pytań dotyczyło by spraw ogólnouniwersyteckich

50% dotyczących sytuacji lokalnej

Jacek Jezierski - czy jest sens składania petycji do obecnego Senatu, który za chwilę kończy swoją kadencję, czy w tej sytuacji będzie chciał zając się tą sprawą?

Monika Helak – jest senatorką i zamierza przedstawić ten tekst w wolnych wnioskach na posiedzeniu Senatu jako inicjatywę wielu organizacji uniwersyteckich

Ostatecznie Komisja Zakładowa popiera tekst petycji, głosowanie odbędzie się na najbliższym posiedzeniu.

Informacje KKHP – w najbliższy czwartek odbędzie się debata Uniwersytetu Zaangażowanego

Dokumenty i materiały dla Komisji :

 • „Petycja w sprawie wyborów rektorów” – sformułowana przez Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej- po zapoznaniu się z treścią prośba do członków Komisji o ewentualne podpisanie petycji.
 • Zarys programu (wersja robocza z dn.26.01.2016)”Universitas magistrorum et scholarium” czyli : Uniwesytet to wspólnota.

Porządek dzienny zebrania

 1. Komisja zapozna się z treścią Petycji i ustosunkuje się do otrzymanej propozycji na kolejnym posiedzeniu. Julian Srebrny zauważył, że podstawowy postulat członków KKHP wydaje się zasadny i godny podkreślenia:

„ apelują do Senatu o zorganizowanie otwartej  kampanii wyborczej na stanowisko rektora i o zapewnienie  instytucjonalnych warunków dla jej przebiegu. (...) Tylko otwarta kampania wyborcza na stanowisko rektora da wspólnocie uniwersyteckiej, jako całości, poczucie samostanowienia, które jest w naszym przekonaniu kluczowe dla myślenia o autonomii uczelni”.

 1. Wskazane jest i pozytywnie oceniane aby wiele grup reprezentowanych przez różne środowiska na UW mogło przedłożyć swoje postulaty, które będą się uzupełniały np. samorząd studentów, który popiera działania Komisji i spróbuje włączyć się w działanie.

Jerzy Szatyłowicz przedstawił pismo członków Komisji ”Zarys programu Universitas… „ przedstawicielom Samorządu studentów; są zainteresowani współpracą.

 1. Dyskusja nad ostatecznymi poprawki tekstu „Universitas magistrorum….”

Wszyscy jednogłośnie poparli stanowisko Ani Ratajskiej o zmianie kolejności spraw wymienionych jako niezwykle istotne do rozwiązania w najbliższym czasie przez nowe Władze.

Jeśli chodzi o p.3 Władze uczelni – wykreślono p. a. – władza wykonawcza, w sposób oczywisty powinna pozostać przy Rektorze.

W p.1 d. zmiana – „usprawnienie systemu pożyczek z ZFŚS” na „zmodyfikowanie”.

Odbyło się głosowanie członków Komisji nad przyjęciem ostatecznej wersji przed rozesłaniem jej do środowisk akademickich.

W głosowaniu wzięło udział 8 osób obecnych na zebraniu KZ.

7 głosów - za, jeden głos - wstrzymujący

 1. Sformułowanie stanowiska Komisji Zakładowej w związku z napiętą sytuacją polityczną w kraju i rozłamem politycznym dotyczącym kształtu i zakresu kompetencji ustrojowych w Polsce oraz relacji między segmentami władzy wynikającymi z klasycznego trójpodziału. Chodzi także o ustosunkowanie się do wniosków i głosów napływających do Przewodniczącego Związku - Ryszarda Zielińskiego. Członkowie Komisji zapoznali się z projektem stanowiska autorstwa Ryszarda, następnie poprawki zredagowali prof. Mariusz Ziółkowski i prof. Tomasz Ochinowski. Ostateczny tekst „Stanowiska Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność z dnia 12.01.2016 w sprawie toczącego się sporu politycznego o kształt i zakres kompetencji instytucji ustrojowych w Polsce” poparło w głosowaniu jawnym dziesięciu członków KZ, a więc jednogłośnie wszyscy zebrani.
 2. Wyłonienie komitetu redagującego newsy na stronę internetową – chodzi o bieżące sprawy podejmowane przez Komisję.
 1. Omówienie przygotowanego przez prof. Mariusza Ziółkowskiego Zarysu programu „ Universitas magistrorum et scholarium” czyli Uniwersytet to wspólnota. W związku ze zbliżającymi się ważnymi dla naszej Uczelni wydarzeniami tj. dwusetnej rocznicy powstania Uniwersytetu i wyborami na Uniwersytecie Warszawskim, KZ podjęła się sformułowania w programie kilku grup postulatów celem przedstawienia ich wszystkim PT kandydatom ubiegającym się o stanowiska we władzach Uczelni. Program obejmuje takie zagadnienia jak sprawy socjalne, sprawy pracownicze i stabilizację zatrudnienia na UW, dotyczy także władz uczelni i przywrócenia kompetencji decyzyjno-ustawodawczych organom kolegialnym oraz sprawy płacowe i sprawy związane z finansowaniem nauki. Po wprowadzeniu poprawek Program zostanie w pierwszej kolejności przedstawiony środowiskom akademickim.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Warszawskiego na zebraniu  w dn. 13 maja 2014 r. omawiała zapowiedziane podwyżki wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym na rok akademicki 2013/2014 na podstawie uzyskanych tabel: średnich wynagrodzeń (zasadnicze + dodatek za wysługę lat) oraz średnich wynagrodzeń w poszczególnych grupach (nauczyciele akademiccy) na UW.

KZ chciałaby uzyskać powyższe dane w formie elektronicznej.

KZ postuluje, aby przedstawić powyższe dane Dziekanom na Wydziałach z powodu dostrzeżonych rozbieżności wynagrodzeń  na poszczególnych etatach na Wydziałach w celu zweryfikowania ich przed opublikowaniem, aby uniknąć błędnych danych.

W tabelach podano tylko wynagrodzenie średnie – z pominięciem wynagrodzenia minimalnego i maksymalnego.

Tabele nie zawierają danych wyłącznie ze źródeł budżetowych (jak Związek sobie życzył), które byłyby podstawą do odniesienia do mających nastąpić podwyżek w r. 2013/2014. Brak także danych o najwyższych wynagrodzeniach (górne widełki nie obowiązują). Nie ma pewności, czy pensja trzynasta została uwzględniona w tabelach, czy też została pominięta.

1. Podjęto uchwałę dotyczącą osób podlegających szczególnej ochronie: podlegać jej będą

    - członkowie związku, którzy z racji pełnionej funkcji mogą wejść w konflikt z pracodawcą
    - przewodniczący kół wydziałowych
    - członkowie KZ NSZZ "Solidarność" UW
   (9 osób głosowało za przyjęciem uchwały)

2. Komisje senackie - wybór przedstawicieli do poszczególnych Komisji

3. Strona internetowa Komisji Zakładowej (zawartość, tworzenie materiałów)

 

Wpłaty na rzecz Ukrainy

Wpłat pieniężnych można dokonywać  bezpośrednio w lokalu Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność UW

Mały Dziedziniec, Krakowskie Przedmieście 24

(poniedziałek - piątek od 10.00 do 15.00)

lub na

 KONTO KOMISJI ZAKŁADOWEJ UW:

53 1240 6175 1111 0000 4569 0116

 

NSZZ Solidarność Region Mazowsze KZ nr 2

Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Tytułem: darowizna na rzecz Ukrainy

Wpłaty na Ukrainę - inne konta...

Stanowisko KZ NSZZ „Solidarność” z dnia 1 lipca 2014

Wyniki wyborów - kadencja 2018-2022

Jerzy3

Jerzy Wocial

społecznik i filozof

Maciej3

Maciej Geller

fizyk metafizyczny 

Na całym świecie od ponad stu lat.

Przyjdźpracownicy zrzeszają się w związkach zawodowych by mieć wpływ na warunki pracy, płacę, by nie być skazanym na samowolę pracodawców.

Czytaj dalej...

Nie czekaj! Chodź z nami!

Docs / Support

Już teraz zgłoś się

do Komisji Zakładowej lub swojej Komisji Wydziałowej

Czytaj dalej...

Prawo daje Związkowi

razemszerokie możliwości działania oraz zmusza pracodawcę do respektowania opinii Związku i liczenia się z pracownikami. Czytaj dalej...

Joomla templates by Joomlashine