Jak do nas trafić


Ul. Krakowskie Przedmieście 24

Mały Dziedziniec

tel. 22 55 20 372

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 PRZYJDŹ DO NAS

Dokumenty i materiały dla Komisji

Brak materiałów

Porządek dzienny zebrania

 1. Tematem zebrania jest omówienie i dyskusja dotycząca planowanego spotkania członków Komisji Zakładowej z kandydatem na prorektora Prof. dr hab. Andrzejem Tarleckim, który w nowym zespole rektorskim będzie odpowiadać za sprawy kadrowe i politykę finansową. Wybory prorektorów odbędą się 18 maja 2016 roku.

Dokumenty i materiały dla Komisji

 • Opinia do nowelizacji Ustawy o Związkach zawodowych

Porządek dzienny zebrania

 1. Tematem zebrania jest opinia Komisji Zakładowej odnośnie zmian w Ustawie o związkach zawodowych, Zarząd Regionu Mazowsze oczekuje na uwagi w tej sprawie do 12 kwietnia.

Proponowana jest zmiana zapisu art. 27.3 - zapis w brzmieniu „w państwowej jednostce sfery budżetowej” na brzmienie „w jednostce w której wynagrodzenia pochodzą z pieniędzy budżetowych/publicznych”.

Zredagowany tekst z poprawkami będzie dosłany do Regionu 13 kwietnia.

Dokumenty i materiały dla Komisji

 • Brak

Porządek dzienny zebrania

 1. Rozważanie możliwości przyłączenia się Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UW do współorganizowania debaty z Rektorem Pałysem dnia 14 kwietnia, wspólnie z Komitetem Kryzysowym Humanistyki Polskiej (KKHP), Obywatele Nauki. Tematem debaty będą m.in. sprawy studenckie, socjalno-pracownicze, nauki i innowacji, oraz ustrój uczelniany i demokracja na UW.
 2. Następnym omawianym tematem jest sprawa skłócenia Olgi Moniki Skonecka, kierownika domu studenckiego Dom Studencki nr 2 ul. Żwirki i Wigury 95/97 z pracownikami domu; pracownicy oskarżają kierownika o mobbing. Ostatecznie pani Olga Skonecka otrzymała wypowiedzenie z pracy na zajmowanym stanowisku a w konsekwencji wymówienie z pracy na UW. Obecnie jedna z pracownic zatrudniona na czas określony została oskarżona przez kierownika o pomówienie. Pani Olga Skonecka założyła sprawę w sądzie z powództwa cywilnego i wynajęła adwokata. Pozwana zwróciła się do Komisji Zakładowej o pomoc i wsparcie w tej sprawie a także o pomoc finansową z tytułu kosztów na wynajęcie adwokata.

Dokumenty i materiały dla Komisji

 • Zagadnienia do dyskusji na Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Polityki Kadrowej 16.03.2016 r.

Porządek dzienny zebrania

 1. W związku z jutrzejszym Posiedzeniem Senackiej Komisji ds. Polityki Kadrowej tematem dyskusji była sprawa zatrudnienia na stanowisku adiunkta – dotychczas, zgodnie ze statutem UW był to okres 8 lat; zatrudnienie asystenta – na okres 6 lat.

Nowelizacja Kodeksu Pracy w/s zatrudnienia na stanowisku adiunkta i asystenta (33-miesięczny maksymalny okres zatrudnienia na czas określony) pozostaje w sprzeczności z postanowieniami statutu UW.

 1. Wniosek skarbnika NSZZ „Solidarność” Róży Sułek odnośnie dalszego dofinansowania na rzecz prowadzonych badań nad powstaniem publikacji na temat początków Solidarności na UW. Zebrani jednogłośnie poparli wniosek o dofinansowanie w wysokości 3 tyś. zł.

Dokumenty i materiały dla Komisji

 • Fragment propozycji zmiany zapisów w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – KRUP( Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich).

Porządek dzienny zebrania

 1. Omówiona została sprawa, z którą zwróciły się koleżanki z Komisji Wydziałowej BUW; chodzi o plany dyrekcji BUW wydłużenia godzin otwarcia Biblioteki do godz. 24; pytanie czy jest to zgodnie z kodeksem pracy.
 1. Omówienie propozycji (Konf. Rektorów) zmiany zapisów w Ustawie P.Sz.W. dotyczącej odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyższej uczelni obecnie w wysokości około 6,5% planowanego funduszu wynagrodzeń. W innych zakładach pracy zgodnie z ust. O ZFŚS liczba zatrudnionych/etatów razy 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (co wynosi około 3% czyli dwa razy mniej niż obecny odpis ZFŚS wyższych uczelni).
 2. Dyskusja na temat historii Solidarności i „Wałęsowskiej Solidarności „ w kontekście dokumentów znalezionych w domu zmarłego gen. Czesława Kiszczaka - ujawnionych przez IPN. Dokumenty zostały udostępnione dziennikarzom w postaci kopii elektronicznych w czytelni Instytutu w Warszawie. Były tam także dwie teczki agenta „Bolka” z lat 1970-1976.

Dokumenty i materiały dla Komisji

 • Projekt „Stanowiska Komisji Zakładowej Solidarność UW…”

Porządek dzienny zebrania

 1. Omówiona została sprawa poparcia Komisji Zakładowej dla „Stanowiska KZ Solidarność UW „ w związku z petycją Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej oraz ich inicjatywą zorganizowania otwartej debaty wyborczej kandydatów na Rektora UW. Wszyscy obecni na zebraniu członkowie jednogłośnie przyjęli Projekt Stanowiska KZ w związku z Petycją KKHP.
 2. Omówienie ostatecznej wersji Zarys programu „Unwersitas magistrorum et scholarium” czyli: Uniwersytet to wspólnota…. w związku ze zbliżającymi się wyborami do władz uczelni na UW. Komisja Zakładowa przyjęła „Tekst…” i został on odczytamy w całości w ostatecznym brzmieniu.

Dokumenty i materiały dla Komisji

 • Petycja w sprawie wyborów rektorów autorstwa KKHP
 • Pismo Rektora Marcina Pałysa w sprawie informacji na temat przeprowadzonych podwyżek wynagrodzeń

Porządek dzienny zebrania

 1. Członek Komisji Zakładowej Janusz Wysocki otrzymał II Nagrodę w konkursie fotograficznym „Solidarność w obiektywie”, z okazji 35-lecia NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze, której wręczenie odbyło się w Sali Konferencyjnej Regionu.
 2. W zebraniu wzięli udział gościnnie przedstawiciele Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej : Aleksander Temkin i Monika Helak oraz Marek Kisilowski z KSN NSZZ „Solidarność”.

Przedstawiciele Komitetu podsumowali zeszłoroczną wspólną akcję w sprawie zlikwidowania outsorsingu na UW i innych uczelniach, którą poparła KZ „Solidarność”; podziękowania za poparcie akcji, która zakończyła się sukcesem.

Przedstawienie głównych założeń Petycji. List ma na celu zmianę stanu rzeczy, w którym wybory rektorskie są śledzone jedynie przez garstkę zainteresowanych. Chodzi o to, by wszyscy, niezależnie od tego, czy są studentami, czy dziekanami wydziałów, mieli możliwość wpływu na to, co kandydat na rektora będzie uczelni oferował; chodzi o debaty by wszyscy chętni mogli zadać pytania i wystosować żądania wobec kandydatów; by wybory rektorskie były demokratyczne nie tylko w sensie proceduralnym, ale by stały się sprawą całej społeczności akademickiej. Zbierane są podpisy pod Petycją na uczelniach i w organizacjach.

Pismo jest dedykowane do Senatu, który miałby podjąć uchwałę w tej sprawie.

Ryszard Zieliński proponuje przygotowanie podobnego, wspólnego tekstu podpisanego przez sygnatariuszy popierających Petycję i wysłanie do Ministra Szkolnictwa Wyższego

Janusz Wysocki popiera petycję i stawia pytanie o inne działania przewidziane przez KKHP poza napisaniem Petycji

Aleksander Temkin – KKHP będzie wnikliwie analizował jaki będzie odzew Senatu i w przypadku braku działań uruchomi działania oddolne : powiadomienie i nagłośnienie za pomocą mediów, rozsyłanie maili, kontakt z organizacjami uniwersyteckimi, zrzeszeniem studentów…itp.

Tomasz Ochinowski jest zdania, że Komisja powinna poprzeć te postulaty i wyraża poparcie dla szerokiego zdemokratyzowania wyborów; przypomnienie, że w poprzednich wyborach odbywały się także debaty z kandydatami.

Jacek Jezierski zadaje pytanie o „demokratyzację wyborów” i prosi o wypunktowanie podstawowych zagadnień petycji, bo jej przesłanie jest mało czytelne.

Aleksander Temkin : głównie chodzi o otwarte debaty z kandydatami, programy wyborcze kandydatów na rektorów, prorektorów i kanclerzy.

Ryszard Zieliński - zadaje pytanie jak wygląda kalendarz wyborczy na uczelni

Jaki wyznaczają termin na zbieranie podpisów pod petycją?

Aleksander Temkin - wybory indykacyjne mają odbyć się w marcu

Termin zbierania podpisów- góra do 22 lutego

Ostatnim etapem tych działań byłoby coś w rodzaju programu „Mam prawo wiedzieć” i odpowiedź na standardowy zestaw pytań do kandydatów na Rektorów

50% pytań dotyczyło by spraw ogólnouniwersyteckich

50% dotyczących sytuacji lokalnej

Jacek Jezierski - czy jest sens składania petycji do obecnego Senatu, który za chwilę kończy swoją kadencję, czy w tej sytuacji będzie chciał zając się tą sprawą?

Monika Helak – jest senatorką i zamierza przedstawić ten tekst w wolnych wnioskach na posiedzeniu Senatu jako inicjatywę wielu organizacji uniwersyteckich

Ostatecznie Komisja Zakładowa popiera tekst petycji, głosowanie odbędzie się na najbliższym posiedzeniu.

Informacje KKHP – w najbliższy czwartek odbędzie się debata Uniwersytetu Zaangażowanego

Dokumenty i materiały dla Komisji :

 • „Petycja w sprawie wyborów rektorów” – sformułowana przez Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej- po zapoznaniu się z treścią prośba do członków Komisji o ewentualne podpisanie petycji.
 • Zarys programu (wersja robocza z dn.26.01.2016)”Universitas magistrorum et scholarium” czyli : Uniwesytet to wspólnota.

Porządek dzienny zebrania

 1. Komisja zapozna się z treścią Petycji i ustosunkuje się do otrzymanej propozycji na kolejnym posiedzeniu. Julian Srebrny zauważył, że podstawowy postulat członków KKHP wydaje się zasadny i godny podkreślenia:

„ apelują do Senatu o zorganizowanie otwartej  kampanii wyborczej na stanowisko rektora i o zapewnienie  instytucjonalnych warunków dla jej przebiegu. (...) Tylko otwarta kampania wyborcza na stanowisko rektora da wspólnocie uniwersyteckiej, jako całości, poczucie samostanowienia, które jest w naszym przekonaniu kluczowe dla myślenia o autonomii uczelni”.

 1. Wskazane jest i pozytywnie oceniane aby wiele grup reprezentowanych przez różne środowiska na UW mogło przedłożyć swoje postulaty, które będą się uzupełniały np. samorząd studentów, który popiera działania Komisji i spróbuje włączyć się w działanie.

Jerzy Szatyłowicz przedstawił pismo członków Komisji ”Zarys programu Universitas… „ przedstawicielom Samorządu studentów; są zainteresowani współpracą.

 1. Dyskusja nad ostatecznymi poprawki tekstu „Universitas magistrorum….”

Wszyscy jednogłośnie poparli stanowisko Ani Ratajskiej o zmianie kolejności spraw wymienionych jako niezwykle istotne do rozwiązania w najbliższym czasie przez nowe Władze.

Jeśli chodzi o p.3 Władze uczelni – wykreślono p. a. – władza wykonawcza, w sposób oczywisty powinna pozostać przy Rektorze.

W p.1 d. zmiana – „usprawnienie systemu pożyczek z ZFŚS” na „zmodyfikowanie”.

Odbyło się głosowanie członków Komisji nad przyjęciem ostatecznej wersji przed rozesłaniem jej do środowisk akademickich.

W głosowaniu wzięło udział 8 osób obecnych na zebraniu KZ.

7 głosów - za, jeden głos - wstrzymujący

 1. Sformułowanie stanowiska Komisji Zakładowej w związku z napiętą sytuacją polityczną w kraju i rozłamem politycznym dotyczącym kształtu i zakresu kompetencji ustrojowych w Polsce oraz relacji między segmentami władzy wynikającymi z klasycznego trójpodziału. Chodzi także o ustosunkowanie się do wniosków i głosów napływających do Przewodniczącego Związku - Ryszarda Zielińskiego. Członkowie Komisji zapoznali się z projektem stanowiska autorstwa Ryszarda, następnie poprawki zredagowali prof. Mariusz Ziółkowski i prof. Tomasz Ochinowski. Ostateczny tekst „Stanowiska Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność z dnia 12.01.2016 w sprawie toczącego się sporu politycznego o kształt i zakres kompetencji instytucji ustrojowych w Polsce” poparło w głosowaniu jawnym dziesięciu członków KZ, a więc jednogłośnie wszyscy zebrani.
 2. Wyłonienie komitetu redagującego newsy na stronę internetową – chodzi o bieżące sprawy podejmowane przez Komisję.
 1. Omówienie przygotowanego przez prof. Mariusza Ziółkowskiego Zarysu programu „ Universitas magistrorum et scholarium” czyli Uniwersytet to wspólnota. W związku ze zbliżającymi się ważnymi dla naszej Uczelni wydarzeniami tj. dwusetnej rocznicy powstania Uniwersytetu i wyborami na Uniwersytecie Warszawskim, KZ podjęła się sformułowania w programie kilku grup postulatów celem przedstawienia ich wszystkim PT kandydatom ubiegającym się o stanowiska we władzach Uczelni. Program obejmuje takie zagadnienia jak sprawy socjalne, sprawy pracownicze i stabilizację zatrudnienia na UW, dotyczy także władz uczelni i przywrócenia kompetencji decyzyjno-ustawodawczych organom kolegialnym oraz sprawy płacowe i sprawy związane z finansowaniem nauki. Po wprowadzeniu poprawek Program zostanie w pierwszej kolejności przedstawiony środowiskom akademickim.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Warszawskiego na zebraniu  w dn. 13 maja 2014 r. omawiała zapowiedziane podwyżki wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym na rok akademicki 2013/2014 na podstawie uzyskanych tabel: średnich wynagrodzeń (zasadnicze + dodatek za wysługę lat) oraz średnich wynagrodzeń w poszczególnych grupach (nauczyciele akademiccy) na UW.

KZ chciałaby uzyskać powyższe dane w formie elektronicznej.

KZ postuluje, aby przedstawić powyższe dane Dziekanom na Wydziałach z powodu dostrzeżonych rozbieżności wynagrodzeń  na poszczególnych etatach na Wydziałach w celu zweryfikowania ich przed opublikowaniem, aby uniknąć błędnych danych.

W tabelach podano tylko wynagrodzenie średnie – z pominięciem wynagrodzenia minimalnego i maksymalnego.

Tabele nie zawierają danych wyłącznie ze źródeł budżetowych (jak Związek sobie życzył), które byłyby podstawą do odniesienia do mających nastąpić podwyżek w r. 2013/2014. Brak także danych o najwyższych wynagrodzeniach (górne widełki nie obowiązują). Nie ma pewności, czy pensja trzynasta została uwzględniona w tabelach, czy też została pominięta.

1. Podjęto uchwałę dotyczącą osób podlegających szczególnej ochronie: podlegać jej będą

    - członkowie związku, którzy z racji pełnionej funkcji mogą wejść w konflikt z pracodawcą
    - przewodniczący kół wydziałowych
    - członkowie KZ NSZZ "Solidarność" UW
   (9 osób głosowało za przyjęciem uchwały)

2. Komisje senackie - wybór przedstawicieli do poszczególnych Komisji

3. Strona internetowa Komisji Zakładowej (zawartość, tworzenie materiałów)

 

Ogłoszenie rekrutacji do nagrody imienia Jakuba Karpińskiego.

KZ NSZZ "Solidarność" UW ustanowiła nagrodę za obronione na naszej uczelni rozprawy doktorskie i prace magisterskie poświęcone mechanizmom władzy w okresie rządów komunistycznych oraz dążeniom i ruchom wolnościowym.

Cztaj dalej...

Stanowisko KZ NSZZ „Solidarność” z dnia 1 lipca 2014

Wyniki wyborów - kadencja 2018-2022

Jerzy3

Jerzy Wocial

społecznik i filozof

Maciej3

Maciej Geller

fizyk metafizyczny 

Na całym świecie od ponad stu lat.

Przyjdźpracownicy zrzeszają się w związkach zawodowych by mieć wpływ na warunki pracy, płacę, by nie być skazanym na samowolę pracodawców.

Czytaj dalej...

Nie czekaj! Chodź z nami!

Docs / Support

Już teraz zgłoś się

do Komisji Zakładowej lub swojej Komisji Wydziałowej

Czytaj dalej...

Prawo daje Związkowi

razemszerokie możliwości działania oraz zmusza pracodawcę do respektowania opinii Związku i liczenia się z pracownikami. Czytaj dalej...

Joomla templates by Joomlashine